Netechnologinių inovacijų diegimas įmonėje Dizrega
Projekto kodas 03.3.2-LVPA-K-832-02-0010

Projekto tikslas – sumažinti neigiamą įmonės sukeliamą poveikį aplinkai.
Projekto metu bus vykdomos dvi pagrindinės veiklos – diegiama ir sertifikuojama aplinkos apsaugos vadybos pagal tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus bei atliekamas pagrindinių įmonės gaminamų gaminių ekologinis projektavimas per visą jų gyvavimo ciklą.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėn.
Projekto vertė – 76.551,10 EUR


Finansuojama iš Europos regioninio plėtros fondo

Projekto vykdytojas:
UAB Dizrega

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3