Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB
Dizrega
Projekto kodas 03.3.2-LVPA-K-837-02-0044


Projekto tikslas – diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamą įmonės sukeliamą poveikį aplinkai, tuo pačiu klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.
Pagrindinė projekto veikla – investicijos į technologijų ekoinovacijų diegimą. Įmonė įsigys naują įrangą, kurios pagalba bus gaminami atnaujinti produktai taikant ekologinio projektavimo principus.
Projekto trukmė – 12 mėn.
Projekto vertė – 535.930 EUR

Finansuojama iš Europos regioninio plėtros fondo


Projekto vykdytojas:
UAB DIZREGA

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3