UAB„Dizrega“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą “UAB "Dizrega" ir jos paslaugų pristatymas tarptautinėse parodose užsienyje”.

UAB "Dizrega" įkurta 2001 m. Pagrindinės įmonės veiklos sritys - vizualios reklamos kūrimas, efektyviausių jos sklaidos kanalų planavimas, priemonių gamyba ir montavimas numatytoje vietoje, taip pat priežiūra, modernizavimas. Įmonė nuolat investuoja į modernias reklamos gamybos technologijas, suteikiančias konkurencinį pranašumą bei leidžiančias efektyviai ir operatyviai vykdyti klientų užsakymus bei siūlyti netradicinius reklaminio apipavidalinimo sprendimus. Šiuo metu įmonė itin suinteresuota savo paslaugų ir produkcijos eksporto plėtra bei naujų tikslinių rinkų paieška ir dar didesniu įsitvirtinimu tose šalyse, į kurias jau vykdomas eksportas (Estija, Danija, Airija, Latvija, Didžioji Britanija, Švedija, Belgija). Įgyvendinant projektą, bus orientuojamasi į rinkos plėtrą Skandinavijoje, Vidurio ir Vakarų Europoje bei Azijoje. Dėka dalyvavimo tarptautinėse parodose metu užmegztų kontaktų, pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių 2016-2021 m. laikotarpiu numatoma, kad įmonės eksportas augs vidutiniškai 25 proc. kasmet. ES struktūrinių fondų lėšos sudarys sąlygas įmonei 2016-2018 metais sudalyvauti daugiau tarptautinių parodų ir įvairesnėse šalyse (pvz., paroda Kinijoje).

UAB „Dizrega“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“. Priemonės tikslas – paskatinti MVĮ kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai. Projekto numeris 03.2.1-LVPA-K-801-05-0062.

UAB „Dizrega“ įgyvendinamo projekto tikslas - vykdyti naujų rinkų paiešką bei esamų rinkų plėtrą.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 31.234,00 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 2023 spalio 10 d.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.dizrega.com

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3