Super User

Super User

Reklamos priemonė, kuri tampa palankesnė aplinkai

Mūsų komandai yra itin svarbu tvarumas, aplinkos apsauga, ekologija. Būtent dėl to pasirinkome atsižvelgti į atliktus pirminio mūsų sukurto gaminio poveikio aplinkai tyrimo rezultatus. Įvertinę juos supratome, kad galime patobulinti savo kuriamą produkciją taip, kad ji būtų dar tvaresnė, ekologiškesnė ir draugiškesnė aplinkai. Tad ėmėmės naujų gaminių dizaino kūrimo.

Šiandien norime pakviesti Jus kartu su mumis prisidėti prie saugesnės ir švaresnės aplinkos kūrimo, tad, jeigu kaip tik svarstote pasinaudoti reklaminiu stendu kaip būdu reklamuoti Jūsų veiklą, produktą ar paslaugą, norime pakviesti rinktis mus – gamintojus, kuriems itin svarbu aplinka, kuri mus supa, ir pasaulis, kuriame gyvename.

Siūlome Jums ekologiškesnį reklaminį stendą, sukurtą perprojektavus jį taip, kad būtų sumažintas nenaudingo ploto medžiagų kiekis, taip pat taip, kad būtų sumažintas medžiagų kiekis optimizuojant gaminio konstrukciją. Patobulinę ir sukūrę tvaresnį reklaminį stendą suprojektavome jį taip, kad skirtingos naudojamos medžiagos būtų lengvai atskiriamos, rūšiuojamos, perdirbamos. Taip pat priėmėme sprendimą liuminescencines lempas pakeisti kur kas taupesniais LED šviesos diodais.

Įprastai gaminant reklaminius stendus į aplinką patenka daug anglies dvideginio dujų, taip pat toksiškų medžiagų, cheminių medžiagų. Negana to, sunaudojama daug plastiko, surenkamas didelis kiekis atliekų, sunaudojama daug energijos.

Siekdami skatinti tvarumą ir sukūrėme ekologiškesnį ir tvaresnį reklaminį stendą, sumažinome nereikalingas gamybines žaliavas, o kartu ir gamybinių atliekų kiekį, taip pat sukūrėme tokį reklaminį stendą, kuris pasižymi aplinkosauginio veiksmingumo gerinimu. Šis mūsų produktas – tvaresnis reklaminis stendas - šiandien yra kur kas palankesnė aplinkai reklamos priemonė, kuri buvo pasiekta pakeitus reklaminio stendo technines specifikacijas ir pritaikius ekologinį reklaminio stendo projektavimą. Šis stendas – tai inovatyvus sprendimas, kuriuo siekiama kovoti su aplinkos užterštumu. Kurdami aplinkai draugišką produktą prisidedame prie žiedinės ekonomikos ir skatiname ją, tad rinkdamiesi būtent šį aplinkai draugiškesnį reklaminį stendą Jūs taip pat turite galimybę palaikyti žiedinę ekonomiką.

Dar vienas svarbus aspektas, kurio buvo pasiekta pakeitus gamybos technologiją, tai anglies dioksido dujų kiekio sumažėjimas. Tyrėjai teigia, kad būtent šių aplinkai kenksmingų dujų emisijos sukelia vandenyno rūgštėjimo problemą, tad džiaugiamės galėdami bent dalele savo darbo prisidėti prie šio rūgštėjimo stabdymo.

Tad, jeigu ieškote tvaresnio ir aplinkai draugiškesnio būdo, o kartu palaikyti žiedinę ekonomiką bei prisidėti prie aplinkos užterštumo mažinimo, kviečiame tai daryti kartu – rinkitės Dizrega gaminamus ekologiškesnius reklaminius stendus!

 

Read more...

Reklaminių vitrinų gamyba priimant tvaresnius sprendimus

Tvarumas – dažnai pastaruoju metu linksniuojamas žodis. Tačiau ar tikrai kiekvienas darome viską, ką galime, kad prisidėtume prie tvaresnio pasaulio kūrimo?

Šiandien kreipiamės į įvairius verslus – galbūt kaip tik ieškote būdo reklamuoti savo prekę, produktą ar paslaugą? Pataikėte ten, kur reikia. Nes šiandien norime Jus supažindinti su viena iš reklamos priemonių – reklaminius stendu. Reklaminis stendas šiandien – būdas Jums būti pamatytiems minios žmonių, galimai potencialių pirkėjų, klientų. Visgi retas susimąsto apie įprastų reklaminių stendų gamybinius procesus ir jų poveikį – deja, žalingą – mus globojančiai gamtai ir visai aplinkai, o kartu ir pačių mūsų sveikatai.

Įprastų reklaminių stendų gamyba pareikalauja didelio kiekio žaliavų naudojimo, taip pat įprastai būna didelės elektros sąnaudos, sunaudojama daug plastiko, daug cheminių medžiagų, taip pat daug toksiškų medžiagų. Taip pat įprastai būna didelis kiekis atliekų. Dar vienas itin svarbus dalykas – į aplinką įprastai išskiriama labai daug anglies dioksido. Tai dujų mišinys, kurio emisijos, anot tyrėjų, yra pagrindinė vandenynų rūgštėjimo problema. Ši problema yra opi aplinkosaugininkams, o kartu ir visiems, kuriems rūpi aplinka, kurioje gyvename.

Siekdami skatinti tvarumą, sukūrėme ekologišką ir tvarų reklaminį stendą – būdą Jums save reklamuoti ne tik taip, kad būtumėte pastebėti, bet kad ir savo reklama prisidėtumėte prie ekologiškesnio rytojaus kūrimo. Savo gamybiniuose procesuose sumainome nereikalingas žaliavas, taip pat energijos sąnaudas. Savo veikla skatiname ir palaikome žiedinę ekonomiką. Negana to, naujai sukurtas Dizrega reklaminis stendas prisideda prie aplinkosauginio veiksmingumo gerinimo, o pakeistos reklaminio stendo specifikacijos bei pritaikytas ekologinis reklaminio stendo projektavimas leido maksimaliai sumažinti atliekų kiekį, gerinti aplinkos apsaugą ir sukurti ekologiškesnį produktą. Dabar dėl pakeistų technologijų stebimas sumažėjęs gamybinių atliekų kiekis, taip pat į aplinką išskiriama mažiau kenksmingų anglies dioksido dujų, sunaudojama mažiau cheminių medžiagų. Stebimas ir sumažėjęs toksiškumas aplinkai bei sumažėjusios energijos sąnaudos.

Tam, kad pasiektume tokių rezultatų, perprojektavom gaminį sumažindami nenaudingo ploto medžiagų kiekį, taip pat mažinome medžiagų kiekį optimizuodami gaminio konstrukciją. Siekėme, kad skirtingos naudojamos medžiagos būtų lengvai atskiriamos, o vėliau perdirbamos, taip pat pasirinkome LED šviesos diodus bei sunkias (organinio stiklo) medžiagas pasirinkome pakeisti lengvesnėmis (kompozitu).

Būtent atlikę patobulinimus dabar galime pristatyti Jums ekologiškesnį, tvaresnį ir aplinkai draugiškesnį produktą, kurį galite kuo puikiausiai naudoti reklamuodami savo veiklą, tačiau kartu ir palaikydami tvarumą ir skatindami žiedinę ekonomiką.

 

Read more...

Lauko reklama, kuri yra draugiška aplinkai

Reklaminė vitrina ar stendas gali būti ne tik veiksmingas reklamos būdas, bet ir aplinkai draugiška priemonė. Šių dienų tvarumo reikalavimai skatina mūsų gamintojus kiek įmanoma labiau mažinti neigiamą poveikį aplinkai, mus supančiai gamtai bei reguliuoti žalingų išteklių sunaudojimą gamybiniuose procesuose. Nebūtina atsisakyti savo veiklos reklamavimo naudojant reklaminius stendus, tačiau labai rekomenduotina pasidomėti, ar gamintojai sukūrė produktą taip, kad jis būtų kuo tvaresnis, kuo kokybiškesnis bei ko ekologiškesnis.

Mums svarbu aplinka. Mums svarbu gamta. Mums svarbu pasaulis, kuriame kasdien pabudame, kuriame juokiamės ir dirbame, o galiausiai einame miegoti. Mums svarbi ši vieta, tad atsižvelgėme į ekologiškumo kriterijų tobulindami savo produkciją. Šiandien Jums galime pasiūlyti naują, ekologiškesnį, tvaresnį požiūrį į reklamines vitrinas ar reklaminius stendus.

Visų pirma, Dizrega Jums siūlomas reklaminis stendas yra suprojektuotas taip, kad būtų naudojamos mažesnės medžiagų dalys. Tai padeda sumažinti nereikalingų žaliavų kiekį, taip pat šis aspektas svarbus tuo, kad taip prisidedame ir prie gamybinių atliekų kiekio mažinimo. Be to, tobulindami savo gaminius atsižvelgėme į tai, kad būtina buvo sumaniai optimizuoti gaminio konstrukciją, nes tai irgi ženkliai padėjo sumažinti gamybinių atliekų bei kitų toksiškų atliekų, patenkančių į aplinką, kiekį. Atsižvelgėme ir į tai, kad mūsų naudotos medžiagos būtų lengvai atskiriamos ir perdirbamos, taip prisidėdami prie lengvesnio atliekų tvarkymo, vedančio prie perdirbimo ir tvaresnio rytojaus.

Dar vienas svarbus aspektas – šviesos šaltinis. Pasirinkome reklaminiam stendui naudoti LED šviesos diodus, kurie padeda taupyti energiją, o aplinkos apsaugos požiūriu yra efektyvesni nei tradicinės naudojamos liuminescencinės lempos. Taip pat rinkomės sunkias (organinio stiklo) medžiagas keisti lengvesnėmis (kompozitu).

Svarbu paminėti, kad reklaminio stendo projektavimas buvo daromas taip, kad, esant poreikiui, galima būtų šį reklaminį stendą / vitriną perprojektuoti lengvai atnaujinus informacinę dalį. Tai taip pat prisideda prie tvaraus produkto koncepto kūrimo.

Ekologiškesnis ir tvaresnis Dizrega stendas taip pat sumažina toksiškų medžiagų ir cheminių medžiagų sunaudojimą bei anglies dioksido, sukeliančio vandenynų rūgštėjimą, išmetimą į aplinką. Taip mažiname neigiamą poveikį aplinkai bei žmogaus sveikatai. Tiesa, šis produktas gaminamas iš gamtai palankesnių medžiagų, kartu mažinant kenksmingų atliekų kiekį ir nereikalingų žaliavų sunaudojimą.

Prie tokio tvarumo puoselėjimo jau šiandien galite prisidėti ir Jūs, jeigu svarstote pasinaudoti reklaminiais stendais kaip būdu reklamuoti savo įmonę, produktą ar paslaugą. Kurkime tvaresnį rytojų kartu – rinkitės ekologiškesnius reklaminius stendus.

 

Read more...

Reklaminė vitrina, kuri yra draugiška aplinkai

Reklaminė vitrina, stendas – vienas iš itin efektyvių būdų reklamuoti save, savo veiklą, kuriamą produkciją, vystomą verslą ar teikiamas paslaugas. Šiandien, pasaulyje, kuriame ir taip visko daug, labai svarbu būti pastebėtam, tad įvairios reklaminės priemonės padeda tą žinomumą ir pasiekiamumą didinti. Įprastai nėra populiaru galvoti apie reklaminės priemonės, pavyzdžiui, reklaminio stendo ar reklaminės vitrinos, gamybos procesą – atrodo, kad šis dalykas lai lieka gamintojams. Visgi gyvename tokiame pasaulyje, kuriame privalu aktyviau galvoti apie ekologiją ir domėtis įvairiais tvaresniais sprendimais, kuriuos galėtume pritaikyti kiekviename žingsnyje. Gamintojai gali domėtis tvaresniais gamybos būdais, bet būtent Jūsų atsakomybė yra išsirinkti tinkamą gamintoją Jūsų reklamai. Mes esame itin suinteresuoti kurti kuo ekologiškesnius, kuo tvaresnius, kuo kokybiškesnius ir kuo labiau aplinkai draugiškus produktus, Jums telieka mumis pasitikėti ir mus pasirinkti.

Būtent siekdami skatinti tvarumą, sukūrėme ekologiškesnį ir tvaresnį sprendimą - reklaminį stendą. Įprastai gaminant tokio tipo produktus sunaudojama daug nereikalingų žaliavų, energijos sąnaudos būna didelės, taip pat į aplinką išskiriama daug anglies dvideginio, toksiškų medžiagų. Šiandien džiaugiamės galėdami pakviesti Jus mažinti užterštumą kartu – mes produktą jau pagaminome, laikas Jums juo pasinaudoti.

Įmonė Dizrega kurdama reklaminį stendą kaip galėdami labiau sumažino nereikalingas žaliavas ir energijos sąnaudas, taip pat pakeitė reklaminio stendo technines specifikacijas (perprojektavo gaminį sumažindami nenaudingo ploto medžiagų kiekį, optimizavo konstrukciją, pasirinko LED šviesos diodus, organinio stiklo medžiagas pakeitė kompozitu) – tai leido sukurti dar kokybiškesnį ir ekologiškesnį produktą. Kurdami reklaminį stendą pritaikėme ekologinį reklaminio stendo projektavimą. Ką mums tai davė? Tokiu būdu užtikrinome, kad kuo labiau būtų sumažintas gamybinių atliekų kiekis. Galiausiai taikant ekologinį reklaminio stendo projektavimą neabejotinai prisidėjome prie aplinkos apsaugos gerinimo.

Jei Jums įtikinti, jog mūsų, Dizrega, sukurtas naujas produktas – ekologiškesnis ir tvaresnis reklaminis stendas, dar nepakankamai leidžia prisidėti prie aplinkos apsaugos užtikrinimo, norime pateikti Jums dar papildomos informacijos. Patobulinus gamybos procesą sunaudojame mažiau taip aplinkai žalingo plastiko, taip pat sunaudojami mažiau cheminių medžiagų. Į aplinką patenka mažiau anglies dioksido, kurio emisijos skatina vandenyno rūgštėjimą – opią aplinkos apsaugos problemą. Sumažinome energijos sąnaudas, taip pat sumažinome ir toksiškų medžiagų panaudojimą ir išskyrimą į aplinką.

Taigi, šis Dizrega reklaminis stendas, pagamintas iš gamtai palankių medžiagų, mažiau gamtą teršiančių medžiagų, yra tas reklamos būdas, kurį pasirinkę skatinsite žiedinę ekonomiką bei tvarumą. Kviečiame mažinti neigiamą gamybinių procesų poveikį aplinkai kartu, o tai padaryti galite pasirinkę mūsų sukurtą ekologiškesnį, tvaresnį, aplinkai kur kas draugiškesnį ir palankesnį reklaminį stendą.

 

 

Read more...
Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3