Super User

Super User

Aplinkai draugiškos lauko reklamos sprendimai

Šiandien tvarumo klausimas yra itin aktualus ir opus – vis daugiau susiduriama su aplinkos apsaugos problemomis, tad kiekvieno atsakomybė yra rūpintis mus supančia aplinka taip, kaip mokame geriausiai. Mums labai stipriai rūpi aplinka ir pasaulis, kuriame gyvename, tad mūsų gamybos procesuose tvarumo bei ekologijos klausimas tikrai yra opus ir aktualus. Norėdami prisidėti prie neigiamos gamybos procesų įtakos aplinkai darymo, atlikome patobulinimų ir sukūrėme naują, ekologiškesnį bei tvaresnį reklaminį piloną.

Dizrega reklaminis pilonas – tai reklamos būdas, kuriuo naudojasi daugelis verslų. Tačiau labai svarbu akcentuoti, kad įprastų reklaminių pilonų gamyba nėra draugiška aplinkai, kadangi juos gaminant į aplinką išskiriamos cheminės medžiagos, kitos toksiškos aplinkai medžiagos, taip pat žalingas anglies dioksidas, kurio emisijos laikomos pagrindine vandenynų rūgštėjimo problema. Negana to, kaupiamas didelis gamybinių atliekų kiekis, fiksuojamos aukštos energijos sąnaudos, sunaudojama daug plastiko.

Dėl to sukūrėme ekologiškesnį piloną, gaminamą iš natūralių arba perdirbtų medžiagų, kurios mažiau teršia aplinką. Pakeitę gamybos metodą pastebėjome net iki 50 procentų sumažėjusį anglies dioksido, išskiriamo gamybos metu į aplinką, pėdsaką.

Šiandien prie aplinkos apsaugos turite galimybę prisidėti ir Jūs – tai galite padaryti pasirinkę ekologiškesnį bei tvaresnį savo verslo, įmonės, produkto ar paslaugos reklamos būdą. Mūsų naujai sukurti aplinkai draugiškesni reklaminiai pilonai būtent tam ir skirti. Naudodami juos turite galimybę prisidėti prie mažesnio anglies dioksido išskyrimo į aplinką, prie cheminių medžiagų, toksiškų aplinkai medžiagų patekimo į gamtą, taip pat turite galimybė prisidėti prie atliekų kiekio mažinimo bei sunaudojamo plastiko kiekio mažinimo. Šie svarbūs pokyčiai padeda rūpintis aplinkos apsauga, mažinti gamybinių procesų metu daromą neigiamą jai poveikį. Mums gamta rūpi, tad mes kuriame ekologiškesnį ir tvaresnį produktą, o Jūs savo ruožtu galite prisidėti palaikydami ir skatindami žiedinę ekonomiką.

Projektuojant naują į ekologiją orientuotą reklaminį piloną buvo naudotas ekologinis projektavimas, konstrukcija optimizuota, o įprastos lempos pakeistos LED šviesos diodais, dėl to galime stebėti sumažėjusias energijos sąnaudas, mažesnį atliekų kiekį. Šis pilonas – naujas, aplinkai draugiškesnis gaminys, prisidedantis prie aplinkosauginio veiksmingumo gerinimo.

Tad jeigu Jums taip pat, kaip ir mums, rūpi gamta ir pasaulis, kuriame gyvename, jeigu norite prisidėti prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo, prisidėti prie tvarumo ir ekologijos gerinimo, kviečiame užsisakyti ekologiškesnį piloną – reklamos priemonę, mažiau teršiančią aplinką ir prisidedančią prie aplinkos apsaugos. Kurkime švaresnį pasaulį kartu, šis Dizrega reklaminis pilonas – puiki pradžia žengti žingsnį!

 

Read more...

Pilono gamyba taikant ekologišką pilono projektavimą

Šiais laikais reklama yra kaip niekad svarbi daugeliui įmonių. Kokiu būdu reklamuoti save, savo produktą ar savo įmonę, kiekvienas renkasi atskirai, tačiau mes norime Jums rekomenduoti vieną iš galimybių save reklamuoti ne tik taip, kad būtumėte pastebėti minios žmonių, potencialių klientų, bet ir taip, kad net ir netiesioginiu būdu galėtumėte prisidėti prie aplinkos apsaugos gerinimo ir ekologijos, kad galėtumėte prisidėti prie gražesnio ir tyresnio rytojaus.

Produktas, apie kurį kalbame – pilonas. Daugeliui ko gero teko ne tik girdėti, bet ir išbandyti šią reklamos priemonę. Visgi, įprastų pilonų gamyba yra itin aplinkai nepalankus procesas. Gaminant tokius reklaminius pilonus į aplinką išskiriama daug anglies dioksido, toksiškų medžiagų, taip pat susidaro daug cheminių atliekų, pastebimas ir aplinkos rūgštėjimas, toksiškas poveikis gamtai, sunaudojama daug plastiko.

Mums rūpi aplinkos apsauga, tad supažindiname Jus su ekologiškesniu Dizrega reklaminiu pilonu – tai naujoviškas bei kur kas tvaresnis sprendimas, kurį jau dabar galite taikyti reklamuodami savo įmonę, produktą ar paslaugą. Gamindami šį už įprastus pilonus ekologiškesnį piloną sumažinome nereikalingas žaliavas ir energijos sąnaudas, optimizavę gaminį ir pasirinkę naudoti LED šviesos diodus. Taip pat, kadangi pilono gamyba yra orientuota į tvarumą ir ekologiją, o jis gamintas naudojant mažiau aplinką teršiančių medžiagų, sumažinamas ir neigiamas poveikis aplinkai.

Verta paminėti, kad pilonų gamybai naudojamos medžiagos yra lengvai atskiriamos ir perdirbamos, tad tai jau yra teigiamas dalykas, norint prisidėti prie aplinkos apsaugos. Taip pat renkantis tokį piloną skatinama ir žiedinė ekonomika.

Naujos gamybos ekologiškesnis, aplinkai draugiškesnis pilonas taip pat turi patobulintas technines specifikacijas, leidžiančias gerinti aplinkosauginį veiksmingumą. Pakeitus šias technines specifikacijas ir taikant ekologinį pilono projektavimą, ir buvo sukurtas ekologiškesnis produktas, kurį Jums ir rekomenduojame išbandyti. Tad tokiu gamybos būdu tikrai gerinama aplinkos apsauga, mažinamas atliekų kiekis, sunaudojama mažiau plastiko. Be to, gamindami ekologiškesnį piloną paliekame mažesnį anglies dvideginio pėdsaką, naudojame mažiau cheminių medžiagų bei patiriame mažesnes energijos sąnaudas. Pastebimas ir sumažintas aplinkos rūgštėjimas bei toksiškų medžiagų panaudojimas.

Kviečiame užsisakyti šį Dizrega EKO piloną, kuris yra tvaresnis bei draugiškesnis aplinkai. Naudodami tokį reklaminį piloną ne tik būsite pastebėti, bet ir skatinsite žiedinę ekonomiką, tvarumą, prisidėsite prie ekologiškesnių produktų kūrimo, taip išreikšdami palaikymą gamintojams, galvojantiems apie gamtą. Mažinkime anglies dioksido išmetimą, mažinkime chemines atliekas, galiausiai mažinkime neigiamą poveikį aplinkai būtent su šiuo ekologiškesniu ir tvaresniu reklamos būdu – mūsų pilonu!

 

 

Read more...

Aplinkos apsaugai optimizuota pilonų gamyba

Šiandien gyvename tokiame pasaulyje, kuriame vis daugiau ir daugiau dėmesio skiriama tvarumui ir ekologijai. Tai stebima ne tik dėl vis dažniau pasirodančių seminarų, paskaitų ar straipsnių laikraščiuose, bet ir dėl vis didesnio gamintojų ir verslų dėmesio, krypstančio į įvairių būdų, padėsiančių sumažinti tam tikrų produktų ar paslaugų sukuriamą neigiamą poveikį aplinkai, kartu padėsiančių pagerinti gyvenimo kokybę. Norėdami prisidėti prie ekologijos, mes irgi siekiame ieškoti vis naujų būdų, kuriuos galėtume pritaikyti gamindami savo produktus. Būtent dėl to sukūrėme ekologiškesnį ir tvaresnį reklamos būdą – reklaminį piloną, kuris gaminamas mažinant nereikalingas gamybos procesui žaliavas bei mažinant energijos sąnaudas. Tikime, kad tai didelis ir svarbus žingsnis, norint vis labiau prisidėti prie aplinkos apsaugos. Mums aplinka rūpi, tad pristatome Jums šį reklaminį piloną.

Dizrega gamintojų sukurtas pilonas yra ekologiškesnis ir pagamintas taikant žiedinės ekonomikos principus, tad naudodami šį reklaminį piloną savo veiklos žinomumui didinti neabejotinai skatinsite ir jau minėtą žiedinę ekonomiką. Taip pat svarbu paminėti, kad šis reklaminis pilonas, kurtas naudojant patobulintas technologijas, prisideda ir prie aplinkosauginio veiksmingumo gerinimo.

Gamindami reklaminį piloną pakeitėme jo technines specifikacijas (perprojektavome gaminį sumažindami nenaudingo ploto medžiagų kiekį, optimizavome konstrukciją, pasirinkome LED šviesos diodus, dažymo procesą perkėlėme į dažymo kamerą) – patobulinome jas taip, kad galėtume Jums pristatyti produktą, mažinantį paliekamo anglies dioksido pėdsaką net iki 50% - tai svarbu, nes tokiu būdu galime prisidėti ir prie aplinkos rūgštėjimo stabdymo. Vandenynų rūgštėjimas – viena iš itin aktualių aplinkos apsaugos problemų, tyrėjai teigia, kad pagrindinė šio rūgštėjimo priežastis ir yra anglies dioksido emisijos. Tačiau anglies dioksido, išskiriamo į aplinką, mažinimas nėra vienintelis teigiamas dalykas, pasiektas patobulinus reklaminių pilonų gamybos technologiją – kartu mažiname ir sunaudojamų cheminių medžiagų, atliekų kiekį, taip pat ir kitų toksiškų aplinkai medžiagų kiekį. Tokiais būdais prisidedame prie bendro aplinkos būklės gerinimo.

Šie Dizrega pilonai gaminami taikant ekologinį projektavimą, kuris yra padeda užtikrinti tai, kad toks produktas yra ekologiškesnis, palankesnis aplinkai. Gamindami šį reklaminį produktą naudojamai gamtai palankesnes medžiagas – šis pasirinkimas padeda pasiekti įvairių gamtai žalingų medžiagų, įprastai naudojamų pilonų gamyboje, kiekį.

Mes tikime, kad kiekvienas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos gerinimo, tad kviečiame tai daryti kartu. Rinkimės tvarumą, atsispindintį kasdien naudojamuose produktuose. Kviečiame rinktis mūsų sukurtą reklaminį piloną ir taip prisidėti prie žiedinės ekonomikos, tvaraus vystymosi, įvairių žalingų cheminių medžiagų išskyrimo į aplinką mažinimo ir ekologiškesnės ateities.

 

 

Read more...

Ekologiškas pilono projektavimas yra įmanomas

Daugeliui šiuolaikinių verslų reklama yra labai svarbi priemonė būti pastebėtiems – ja ne tik galima išgarsinti įmonės vardą, bet ir padėti klientams lengviau pastebėti Jūsų teikiamas paslaugas ar kuriamus produktus. Nors kiekviena įmonė reklamos būdą pasirenka pagal savo poreikį ir marketingo planą, mes siūlome Jums vieną iš naujoviškų, kur kas ekologiškesnių variantų. Šis būdas ne tik padės Jums būti pastebėtiems galimų klientų, bet ir užtikrins, kad naudodami tokią reklamos priemonę prisidėsite prie ekologijos bei aplinkos apsaugos gerinimo. Šis produktas, apie kurį kalbame, tai reklaminis pilonas.

Nors dauguma įmonių jau yra reklamavę save naudojant reklaminius pilonus, tikrai ne visiems žinoma, kad šių reklaminių pilonų gamyba gana stipriai prisideda prie aplinkos taršos. Gaminant įprastus reklaminius pilonus, į aplinką išskiriama labai daug kenksmingo anglies dioksido, prisidedančio prie aplinkos rūgštėjimo – šis reiškinys įvardijamas kaip ganėtinai aktuali aplinkosauginė problema. Taip pat gaminant įprastus reklaminius pilonus aplinka užteršiama cheminėmis atliekomis, taip pat toksiškomis medžiagomis. Žinoma, neapsieinama ir be didelio kiekio plastiko sunaudojimo.

Būtent dėl to, kad įprastų reklaminių pilonų gamyba taip kenkia aplinkai, o mes siekiame, Dizrega, prisidėti prie aplinkos apsaugos, siūlome Jums rinktis ekologiškesnius reklaminius pilonus, kurie yra naujoviški, tvaresni bei draugiškesni aplinkai, o jų gamybai sunaudojama mažiau aplinką teršiančių medžiagų, mažinamos ir energijos sąnaudos.

Be to, Dizrega siūlomi tvaresni ir ekologiškesni pilonai lengvai perdirbami, tad prisidedama ir prie žiedinės ekonomikos skatinimo. Ekologiškesnis pilonas turi patobulintas technines specifikacijas (sumažintas nenaudingo ploto medžiagų kiekis, optimizuota gaminio konstrukcija, pradėti naudoti LED šviesos diodai), kurios prisideda gerinant aplinkosauginį veiksmingumą. Taip pat, naudojant šiuos reklaminius pilonus, pasižyminčius draugiškumu aplinkai, prisidedate prie atliekų kiekio mažinimo, gamybai sunaudojamo plastiko kiekio mažinimo, cheminių bei toksiškų aplinkai medžiagų sumažinimo. Galiausiai palaikote ir gamybą, kuria siekiama mažinti anglies dioksido išskyrimą į aplinką, taip stabdant aplinkos rūgštėjimą.

Mums rūpi aplinkos apsauga, tad mes gaminame tai aplinkai draugiškesnius produktus, o Jus kviečiame prisidėti pasirenkant šį ekologiškesnį reklaminį piloną, kuris yra tvaresnis ir mažiau teršiantis aplinką. Naudodami šiuos reklaminius pilonus ne tik būsite pastebėti, bet ir prisidėsite prie ekologijos gerinimo, skatinsite tvarių produktų gamybą. Skatinkime žiedinę ekonomiką, sumažinkime atliekų kiekį, prisidėkime prie aplinkos apsaugos gerinimo kartu. Rinkitės mūsų siūlomus reklaminius pilonus – kurie yra naujas žingsnis į tvaresnį ir aplinkai draugiškesnį pasaulį. Užsisakykite šį ekologiškesnį reklaminį piloną ir mažinkime mus supančio pasaulio užterštumą kartu!

 

 

Read more...
Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3